Kontakt: INFO@3NITY.SE

Låt någon annan återanvända din telefon

Behöver du en ny telefon, fastän din gamla fortfarande fungerar någorlunda? Kassera i så fall inte den gamla. Låt någon annan använda den, och få betalt för det. Detta tjänar alla på: du, den nya användaren och mobilen.

Varningsskylt för smartphoneanvändareVet du vilka mineraler som finns i din smartphone? De flesta telefoner idag innehåller flera sällsynta mineraler, som guld och kobolt, som utvinns under stor miljöpåverkan. Vad kan man då göra när man behöver en ny telefon, exempelvis av säkerhetsskäl? Ett sätt att minska miljöpåverkan är att sälja telefonen. Pantaluren.se är ett företag som köper in begagnade telefoner, raderar all data och renoverar telefonerna innan de säljs vidare till nya användare. På det sättet begränsas användandet av sällsynta mineraler.

Miljöeffekterna av den nya tidens mobiltelefoner begränsas även på andra sätt. Många tillverkare har börjat använda återvunna mineraler i sina telefoner, skriver GP.

Återanvända telefoner – en storindustri

Redan förra året skrev Computer Sweden följande:

Enligt en rapport från konsultbolaget Deloitte tidigare i år väntas den begagnade smartphoneförsäljningen öka med 50 procent 2016 – och därmed omsätta 17 miljarder dollar, ungefär 143 miljarder kronor globalt. Runt 120 miljoner begagnade smartphones väntas säljas.

Även företag kan sälja sina begagnade mobiler och plattor, och på detta sätt tjäna pengar. Det är inte ovanligt att personalens mobiler byts ut vartannat år, skriver Telekom idag. Det är dock viktigt att välja en köpare som ser till att all data verkligen är borta från telefonen när den når den nya ägaren. Välj därför att sälja din gamla lur till ett företag som garanterar att detta görs. Du vill inte att dina gamla uppgifter ska hamna i orätta händer.